Single Euro Payments Area : één zone voor betalingen in euro

1
2 september 2015

De SEPA-standaarden (Single Euro Payments Area – Gemeenschappelijk eurobetalingsgebied) worden op een eenvormige manier gebruikt in meer dan 30 landen voor betalingen in euro. Ze maken het mogelijk om betalingen in die landen vlotter en doeltreffender te laten verlopen.

Onder de Single Euro Payments Area of SEPA wordt verstaan één zone voor betalingen in euro  waarin alle economische spelers (particulieren, ondernemingen, handelaars, overheidsorganen, ...) girale betalingen in euro kunnen verrichten onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde regels, overal in Europa, vanop één rekening, ongeacht het SEPA-land waarin ze zich bevinden.