Domiciliëring

Een Europese domiciliëring kan zowel nationaal als internationaal worden gebruikt tussen landen in de SEPA-zone.

Van een domiciliëring kan gebruik worden gemaakt voor herhaalde betalingen (= een herhaalde  domiciliëring, bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks) en voor een eenmalige betaling (= één enkele inning).

Er bestaan verscheidene maatregelen ter bescherming van consumenten die gebruik maken van domiciliëringen: uw klant heeft niet alleen recht op terugbetaling, maar mag zelf ook het maximumbedrag en de maximumfrequentie (maandelijks, driemaandelijks, ...) voor zijn domiciliëringen bepalen. Hij mag ook zelf beslissen aan welke leveranciers hij toestemming geeft voor de inning van zijn domiciliëringen.

Sinds 1 februari 2014 worden domiciliëringsmandaten niet meer beheerd door de bank maar wel door de schuldeiser.

Betalingen ontvangen of betalingen uitvoeren? 2 verschillende situaties, 2 verschillende werkwijzen:

  1. Informatie over het uitvoeren van betalingen
  2. Informatie over het innen van betalingen

SEPA DIRECT DEBIT
Wijzigingen van toepassing vanaf 20 november 2016:

Kortere tijdslijnen voor het CORE schema

  AS-IS TO-BE
  First / One-off   D-5 TARGET dagen   D-1 TARGET dag
  Recurrent / Final   D-2 TARGET dagen   D-1 TARGET dag

Voordeel:

  • De doorlooptijd tussen het verzenden van de transacties en de uitvoering wordt korter
  • Alle transacties zullen met dezelfde doorlooptijd worden verwerkt

Notie ‘FRST’ in het XML bericht wordt optioneel

De verplichting om een eerste invordering uit te voeren met de notie ‘FRST’ vervalt.  De schuldeiser zal dus een eerste invordering kunnen uitvoeren met de notie ‘RCUR’ of ‘FRST’

Voordeel:

  • Het is niet langer nodig om een onderscheid te maken tussen een eerste of terugkerende invordering.
  • Om de notie te bepalen van de volgende invordering zal geen rekening moeten gehouden worden met het eventuele type R-bericht.

SMNDA krijgt een nieuwe betekenis

De nieuwe betekenis van SMNDA wordt: Same Mandate New Debtor Account
De wijziging van het rekeningnummer van de schuldenaar kan nu meegedeeld worden in de XML transactiegegevens door ‘SMNDA’ te plaatsen in het veld ‘Original Debtor Account’

Voordeel:

  • Het is niet langer nodig na te gaan of de wijziging van het rekeningnummer van de schuldenaar gebeurt binnen dezelfde bank of niet.

De impact van deze wijzigingen naar aanmaak van XML pain.008, is hier terug te vinden.
 

In de praktijk:

Ondernemingen die meer informatie willen, kunnen bij hun bank terecht.