Domiciliëring

Een Europese domiciliëring kan zowel nationaal als internationaal worden gebruikt tussen landen in de SEPA-zone.

Van een domiciliëring kan gebruik worden gemaakt voor herhaalde betalingen (= een herhaalde  domiciliëring, bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks) en voor een eenmalige betaling (= één enkele inning).

Er bestaan verscheidene maatregelen ter bescherming van consumenten die gebruik maken van domiciliëringen: uw klant heeft niet alleen recht op terugbetaling, maar mag zelf ook het maximumbedrag en de maximumfrequentie (maandelijks, driemaandelijks, ...) voor zijn domiciliëringen bepalen. Hij mag ook zelf beslissen aan welke leveranciers hij toestemming geeft voor de inning van zijn domiciliëringen.

Sinds 1 februari 2014 worden domiciliëringsmandaten niet meer beheerd door de bank maar wel door de schuldeiser.

Betalingen ontvangen of betalingen uitvoeren? 2 verschillende situaties, 2 verschillende werkwijzen:

  1. Informatie over het uitvoeren van betalingen
  2. Informatie over het innen van betalingen

SEPA DIRECT DEBIT
Wijzigingen van toepassing vanaf 19 november 2017:

Kortere tijdslijnen voor het B2B schema

  AS-IS TO-BE
R-transacties na de vereffening: Return D+2 TARGET dagen (voor betalingen voor 15 november 2017) D+3 TARGET dagen (voor betalingen na 15 november 2017)

Voor B2B ontvangsten met een latere of gelijktijdige looptijd aan 15 november verandert de termijn van 2 TARGET dagen naar 3 TARGET dagen.

Verplicht vermelden adres van de schuldenaar

Het Reglement (EU) 2015/847, dat in werking treedt op 26 juni 2017, bepaalt dat het adres van de schuldenaar verplicht is voor alle transacties wanneer de schuldenaar zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, zoals bijvoorbeeld Zwitserland en Monaco. 

Reason code MD07

De reason code MD07 voor "Overlijden schuldenaar" kan ook gebruikt worden onder het SDD B2B Rulebook.

XML pain.008

De impact van deze wijzigingen naar aanmaak van XML pain.008, is hier terug te vinden.
 

In de praktijk:

Ondernemingen die meer informatie willen, kunnen bij hun bank terecht.