Innen van betalingen

Indien u domiciliëringen gebruikt voor het innen van betalingen, dient u zelf de nodige stappen te ondernemen. Vroegere DOM80 mandaten blijven geldig, maar u wordt de beheerder van de domiciliëringsmandaten. De werkwijze verschilt al naargelang u voor een Core-domiciliëring of een B2B-domiciliëring kiest:
 

  • Domiciliëringen tussen een particulier en een schuldeiser (Core)

Opgelet: Europese Core-domiciliëringen kunnen ook gebruikt worden voor professionelen.

Lees ook de brochure ‘De Europese domiciliëring’ (Core).

 

  • Domiciliëringen tussen professionele gebruikers (Business to business of B2B)

Indien u gebruik wil maken van B2B-domiciliëringen, moet een specifiek mandaat worden ondertekend. Uw klant hoeft bijna niets te doen. U neemt het initiatief. U zult uw klant vragen een mandaat voor een Europese B2B-domiciliëring te ondertekenen. Ook zult u hem vragen om dat mandaat aan zijn bank te bevestigen. Zonder die bevestiging kan er geen inning plaatshebben.

Uw bank zal u helpen en u alle nodige inlichtingen verstrekken voor de ingebruikneming van de nieuwe Europese domiciliëring.

Lees ook de brochure « De Europese domiciliëring voor de professionele gebruiker » (Business-to-Business).