SEPA in het kort

SEPA ?

Vroeger had elk land zijn eigen nationale standaarden voor de uitvoering van betalingen.

De SEPA-eenheidsstandaard (Single Euro Payments Area) wordt in meer dan 30 landen gebruikt voor betalingen in euro en maakt een vlotter en efficiënter betaalverkeer tussen die landen mogelijk. Voor SEPA-betalingen gelden overal in de SEPA-zone dezelfde regels en procedures.

Daartegenover staat dat de consumenten in alle landen van de SEPA-zone dezelfde rechten hebben.

De overschakeling van nationale standaarden naar de SEPA-standaard nam een aanvang in 2009 en liep in België ten einde op 1 april 2014.