Ondernemers

Het is het niet meer verplicht om :

  • de BIC van de schuldenaar mee te geven voor invorderingen via Europese domiciliëring
  • de BIC van de begunstigde mee te geven voor overschrijvingen

Om problemen met BIC te vermijden, is het aan te raden gebruik te maken van deze mogelijkheid om betaalopdrachten zonder BIC door te geven.

Een overzicht van de gangbare BIC’s kan u terug vinden op: link naar website Nationale Bank