Overschrijving

Het Europese overschrijvingsformulier is rood. 

Nieuw Europees fomulier

Hoe schrijft u over?

Wanneer u een factuur krijgt, is daar meestal een overschrijvingsformulier aan gehecht. Uw leveranciers hebben daarop alle gegevens ingevuld, zoals hun naam, rekeningnummer en een gestructureerde mededeling. U kunt die gegevens vlot invoeren via PC-bankieren. Of u kunt uw rekeningnummer invullen en het ondertekende formulier aan uw bank bezorgen.

 

Naleving van de richtlijnen voor personalisering en afdruk van overschrijvingsformulieren : onontbeerlijk voor een soepele en snelle verwerking van de betaalopdrachten

De schuldeisers moeten rekening houden met alle richtlijnen voor personalisering en afdruk van de overschrijvingsformulieren die ze naar hun schuldenaars versturen. Het formaat en de kenmerken van een overschrijvingsformulier moeten strikt gerespecteerd worden.

Verkeerd gepersonaliseerde formulieren (bijvoorbeeld verkeerde vermelding van het factuurbedrag in het vakje bestemd voor het bedrag van de overschrijving) zullen inderdaad niet meer automatisch door de scanners bij de  banken kunnen worden gelezen. De kans bestaat dat het formulier manueel moet worden verwerkt of dat het zelfs gewoon wordt geweigerd en teruggestuurd naar de klant die schuldenaar is, met als mogelijk gevolg vertraging bij de verwerking van de opdrachten van de klanten en dus vertraging in de betaling. Het is met name verboden om een QR-code op een overschrijvingsformulier te plaatsen, zelfs in een schijnbaar lege zone. Wanneer leveranciers een QR-code willen gebruiken, dan moeten ze die plaatsen op de begeleidende brief bij het overschrijvingsformulier en niet op het formulier zelf.

 

Wat heeft u nodig om de Europese overschrijving in de praktijk om te zetten?