Uw domiciliëringen

Via een domiciliëring kunnen uw schuldeisers het bedrag van uw al dan niet regelmatig terugkerende facturen (abonnementen, telefoon-, gas- en elektriciteitsfacturen, enz.) rechtstreeks bij hun bank innen. Dankzij uw voorafgaand akkoord (mandaat) kunnen uw uitgaven op die manier automatisch worden betaald zonder dat u zelf de betalingen hoeft te doen.

In het geval van een Europese domiciliëring zijn het de leveranciers die uw domiciliëringsmandaten beheren (en niet meer de bank zoals bij een Belgische DOM80 domiciliëring vóór de SEPA-migratie).

Domiciliëringen kunnen zowel nationaal als internationaal worden gebruikt tussen landen in de SEPA-zone.

Van een domiciliëring kan gebruik worden gemaakt voor herhaalde betalingen (= een herhaalde  domiciliëring, bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks) en voor een eenmalige betaling (= één enkele inning).

Een domiciliëring opzeggen?
Wenst u uw domiciliëringsmandaat op te zeggen, dan moet u contact nemen met uw leverancier.

Uw bescherming
Een Europese domiciliëring biedt u ook bescherming:

  • U kunt terugstorting van een domiciliëringsbetaling vragen tot 8 weken (in bepaalde gevallen zelfs gedurende een termijn van 13 maanden) na de debitering.
    Opgelet: een aanvraag om terugbetaling houdt niet in dat de schuldvordering vervalt.
  • Als consument kunt u aan uw bank meedelen aan welke schuldeisers u niet meer de mogelijkheid wenst te bieden om uw rekening te debiteren of welke schuldeisers toelating hebben om uw rekening te debiteren.
  • Als consument hebt u ook de mogelijkheid om uw bank op de hoogte te brengen van het maximumbedrag en/of de frequentie van de inningen waarmee u akkoord gaat.

Meer weten?

Lees de brochure over domiciliëringen (ook beschikbaar in het Frans).

Als er zich een probleem voordoet, dan moet u terecht bij uw schuldeiser. Indien nodig, kunnen zijn klantendienst en vervolgens de ombudsman van de betrokken sector u helpen. Eventuele klachten kunnen ook bij het Meldpunt van de FOD Economie worden ingediend.