Uw rekeningnummer

Wat is een IBAN en een BIC?

  • IBAN

Het IBAN (International Bank Account Number) is een bankrekeningnummer. Het vervangt het vroegere nationale rekeningnummer, dat in België bestond uit 12 cijfers.

In België bestaat een IBAN-nummer uit 16 tekens: eerst de letters ‘BE’ gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van het nationaal rekeningnummer.

Bijvoorbeeld: het Belgische rekeningnummer 539 0075470 34 wordt BE68 5390 0754 7034.

Het aantal tekens in een IBAN varieert van land tot land, maar bedraagt maximaal 34 tekens. Aan het begin van elke IBAN staan steeds twee letters die overeenstemmen met de (ISO) code van het land waarin de rekening wordt gehouden (bijvoorbeeld : FR voor een Franse rekening of NL voor een Nederlandse rekening).

 

  • BIC

De BIC (Business Identifier Code) dient om een bank te identificeren. De BIC telt 8 of 11 tekens en bestaat uit een bankcode (4 tekens), een landcode (ISO) (2 letters), een plaatscode (2 tekens) en kan voor bepaalde banken worden aangevuld met een kantoorcode (3 tekens).

Bijvoorbeeld: BANKBEBB

Sinds 1 februari 2014 moet de BIC niet meer worden vermeld voor nationale betalingen.
Vanaf 1 februari 2016 moet de code ook niet meer worden vermeld voor alle Europese betalingen.
 

 

Rekeningnummer omzetten?

U kunt een nationaal rekeningnummer omzetten naar een IBAN-nummer (en BIC-code) via volgende convertor: http://www.ibanbic.be/.