Wat is SEPA?

Consumenten, overheidsorganen, handelaars en ondernemingen kunnen hun betalingen overal in de eurozone en de Europese Unie gemakkelijk uitvoeren dankzij het gebruik van identieke betaalmiddelen: kaarten, overschrijvingen en domiciliëringen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt al naargelang het land waar men woont: alle betalingen zijn ‘interne betalingen’ binnen Europa.

SEPA betreft enkel betalingen in euro (EUR), inclusief betalingen in euro met sommige landen die niet tot de eurozone (Zweden bijvoorbeeld) en zelfs niet tot de Europese Unie behoren maar wel tot de SEPA-zone (bijv. Zwitserland, Noorwegen, Monaco, ...).