1
2
3
4

Febelfin en haar leden stellen in hun strategische agenda het idee van een duurzame en vitale financiële sector centraal. Banken moeten volop inzetten op hun kerntaken ten dienste van mens, maatschappij en economie. Ze moeten dat onder meer doen door krediet te verschaffen, maar dan wel op een evenwichtige manier. Dat houdt in dat risico’s op zo’n manier beheerd en gespreid moeten worden, dat het economisch en maatschappelijk potentieel van een land zich ten volle kan ontplooien, zonder echter de stabiliteit van het land in gevaar te brengen.

Dat was de vraag die gesteld werd aan een groep studenten van de Solvay Brussels School Economics & Management, de Universiteit Gent en de KU Leuven. Samen met het adviesbureau HazelHeartwood deden de studenten omstandig veldwerk, voerden ze marktanalyses uit en lanceerden ze online-bevragingen of namen ze verscheidene persoonlijke interviews af. Vervolgens goten zij hun visie in een rapport dat uitlegt hoe zij het model van de bank zien evolueren in de komende jaren.